Der arbejdes

 • ikon
  Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen den 26-01-2015
  Skolebuskørsel og bybusser der betjener skolerne
  Vedtagelsen af en ny skolestruktur betyder, at en række af de eksisterende skoledistrikter ændres. Derfor er der også lavet et forslag til en ny revideret køreplan for skolebusserne og de bybusser, der betjener skolerne.  I praksis betyder ændringerne, at der fra skoleåret 2015/16 i udgangspunktet kun kører skolebus til den nye distriktsskole. 
   
  Hvis der er plads i skolebussen, vil det fortsat være muligt for de elever, der ikke er befordringsberettiget at benytte skolebussen.
  Du kan læse mere om forslaget til de nye køreplaner for skolebusser og bybusser på http://www.midttrafik.dk/nyheder/2015/januar/hoering-om-nye-koereplaner-i-randers-kommune-din-mening.aspx
   
  De nye køreplaner er sendt i høring i perioden fra 19. januar til og med den 2. februar kl. 9. Her er det muligt at komme med kommentarer og ændringsforslag til både eksisterende køreplaner og forslag til nye køreplaner. Efter høringsfristens udløb bliver alle kørerplaner gennemgået og vurderet med henblik på udarbejdelse af de endelige køreplaner.

  Høring af busbetjeningen til skoler
  Med vedtagelsen af den nye skolestruktur i Randers Kommune er der også ændret på skoledistrikterne. Det betyder, at skolebusruterne i et vist omfang bliver omlagt. Forslag til ændringer af busbetjeningen er i høring frem til mandag den 2. februar.
   
  Radio Alfa har bragt et indslag om høringen, som kan hentes her:  https://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=193333
   
  Læs eventuelt også mere om bushøringen her: http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=193171
   
   
 • ikon
  Steen Jensen den 23-01-2015
  Overgangsrådene
  har nu afholdt deres første møde. Det bliver spændende at følge deres arbejde med den nye skolestruktur. Se referatet i den vedhæftede fil.
   
 • ikon
  Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen den 20-01-2015
  Konfirmationer og konfirmationsforberedelse 2016-2017
  Den ændrede fremtidige skolestruktur i Randers kommune får indvirkning på den fremtidige konfirmandforberedelse for en stor del af de kommende 7. klasser.

  Provsterne Hanne Hjørlund og Klaus Frisman oplyser, at man kan regne med alle de udmeldte konfirmationsdatoer i 2016 og 2017 uanset ændringerne i skolestrukturen.
  Provsterne oplyser endvidere:
  Præsterne er allerede i gang med drøftelser af det nødvendige samarbejde fremover - også over sognegrænser- under de nye vilkår. Vi kan ikke sige noget specifikt endnu men må afvente de nye klassedannelser, og vi arbejder konstruktivt på at få det hele til at fungere rigtig godt i forventning om, at skoleforvaltningen og de nye skoleledelser ligeledes vil gå ind i et konstruktivt og positivt samarbejde med præsterne.
   
 • ikon
  Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen den 20-01-2015
  Udvidet muligheder for 10. klasse
  Fra 1. august tilbyder Randers Kommune et nyt 10. klassetilbud. I samarbejde med Erhvervsskolen Tradium samt Randers Social- og Sundhedsskole oprettes EUD10, som et målrettet tilbud til de elever, der overvejer en erhvervsuddannelse. Samtidig bliver profilen hos Center-linje 10 på Nørrrevangsskolen målrettet til elever, der overvejende har et ønske om at tage en gymnasial uddannelse. Læs mere på: https://bornogunge5-16.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=192320
   
   
 • ikon
  Ellen Skole Nielsen den 27-11-2014
  Madplan for ugerne 4-5-6-8 år 2015
 • 27-01-2015
  Klassearrangement/forældremøde · 0X · 0Y
  1
 • 27-01-2015
  08:00-09:00
  Møde med elev fra 8.a samt sagsbehandler · 8A
  1
 • 30-01-2015
  08:55-12:00
  Teater Paderup Gymnasium · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B
  1

Overgangsråd

Overgangsråd godt i gang

Rundt om på skolerne bliver der nu nedsat en række overgangsråd med ledere, lærere og forældre fra skolebestyrelserne.

Rundt om på skolerne bliver der nu nedsat en række overgangsråd med ledere, lærere og forældre fra skolebestyrelserne. For Østervangsskolen, Rismølleskolen og Hadsundvejen skole er der nu et fælles råd med repræsentanter fra ledelsen, medarbejdere og forældre.

Ved rådets første møde behandlede medlemmerne den trafikale udfordring, som den nye skolestruktur medfører.

”Østervangsskolen får flere små elever, fordi vi bliver en skole for 0.-6. klassetrin. Samtidig har vi både en del specialklasseelever, som kommer med taxi og mange forældre kører deres mindre børn i skole om morgenen. Derfor skal vi have set på, hvordan vi gearer skoleområdet til flere biler, og samtidig sikrer sikkerheden for fodgængere og cyklister,” siger skoleleder fra Østervangsskolen, Elsebeth Andersen.

”Løsningerne finder vi bedst i et samarbejde med både politi og forældre, sådan at vi er klar til den 1. august 2015 ”

Østervangsskolen overgangsråd har allerede haft det første møde, og rådet har vist en stor arbejdsvilje og en positiv ånd.

Den politiske proces har været hård for mange. Flere forældre og lærere er stadig kede af det, men når det så er sagt, så er alle enige om, at vi nu skal videre og finde de rigtige løsninger. Jeg fornemmer helt klart, at der er en stor iderigdom og en forståelse for, at vi skal finde et fælles ”vi” på de nye skoler. Hverken børnene, lærerene eller forældrene skal tænke ’dem og os’.

Med venlig hilsen

Skoleledelsen.