Peter Nellemann er fra 1. august ny øverste leder på Østervangsskolen

Skak

Fredag d. 5. februar har der været afholdt skakafslutning for 4., 5. og 6. klasserne.

Se de 8 skak-video med nogle meget aktive elever.

 • Peter Nellemann den 03-07-2015
  Kære børn og forældre
   
  Den 10. august starter der 490 børn på den nye Østervangsskole
  Vi glæder os rigtig meget til at se jer og for alvor få taget fat på at lave en ny god skole for børn fra 0. – 6. klasse fra Hadsundvejens Skole og Østervangsskolen.
  For mange elever er det et nyt sted de skal møde efter ferien. Det bliver spændende, men det kan måske føles lidt overvældende i starten. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at give alle børn så god en oplevelse som muligt af deres nye skole. Lærerne og pædagogerne har været sammen de første dage af uge 27 og hele uge 32 og er helt klar til at tage imod
   
  Her er information om, hvor de enkelte klasser skal møde op:
   
  1. 1. – 6. klasserne møder kl. 8.00 i hvor de vil blive taget imod af deres klasselærer i skolegården. De vil den første dag få et skema udleveret. Børnene har fri efter skema. Det vil sige kl. 14.00 og enkelte klasser kl. 15.00
   
  0. klasserne møder kl. 09.30 i festsalen, som ligger lige indenfor hovedindgangen.Her vil der være fælles formiddagskaffe og information inden børnene går ud i klasserne.
   
   
   
  Vi ser frem til at se jer alle den 10. august.
   
   
  De bedste hilsner
   
  Stine Stidsen, Claus Krogsholt, Steen Jensen og Peter Nellemann
   
   
 • ikon
  Peter Nellemann den 04-08-2015
  Valg til ny skolebestyrelse

  Kære forældre

  Der afholdes valgmøde den 24. august kl. 17.00 i personalerummet. 

  Se vedhæftede opslag vedr. valg til ny skolebestyrelse.
 • ikon
  Ellen Skole Nielsen den 03-08-2015
  Madplan for ugerne 33-34-35 og 36 år 2015
 • ikon
  Steen Jensen den 02-07-2015
  Login ForældreIntra

  Så skulle alle nye forældre og elever være oprettet på Østervangsskolens Intra-system. Eleverne skal logge på med deres uni-login, og forældrene skal ved første login benytte følgende:

  Brugernavn: de 3 første bogstaver af fornavn og efternavn (eks. Heidi Lauridsen vil blive heilau)
  Password: cpr-nummer

  Hvis det giver anledning til problemer, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte skolens kontor. Kontoret er åbent til og med fredag uge 27 kl. 12, og igen fra mandag i uge 32.
 • ikon
  Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen den 26-01-2015
  Skolebuskørsel og bybusser der betjener skolerne
  Vedtagelsen af en ny skolestruktur betyder, at en række af de eksisterende skoledistrikter ændres. Derfor er der også lavet et forslag til en ny revideret køreplan for skolebusserne og de bybusser, der betjener skolerne.  I praksis betyder ændringerne, at der fra skoleåret 2015/16 i udgangspunktet kun kører skolebus til den nye distriktsskole. 
   
  Hvis der er plads i skolebussen, vil det fortsat være muligt for de elever, der ikke er befordringsberettiget at benytte skolebussen.
  Du kan læse mere om forslaget til de nye køreplaner for skolebusser og bybusser på http://www.midttrafik.dk/nyheder/2015/januar/hoering-om-nye-koereplaner-i-randers-kommune-din-mening.aspx
   
  De nye køreplaner er sendt i høring i perioden fra 19. januar til og med den 2. februar kl. 9. Her er det muligt at komme med kommentarer og ændringsforslag til både eksisterende køreplaner og forslag til nye køreplaner. Efter høringsfristens udløb bliver alle kørerplaner gennemgået og vurderet med henblik på udarbejdelse af de endelige køreplaner.

  Høring af busbetjeningen til skoler
  Med vedtagelsen af den nye skolestruktur i Randers Kommune er der også ændret på skoledistrikterne. Det betyder, at skolebusruterne i et vist omfang bliver omlagt. Forslag til ændringer af busbetjeningen er i høring frem til mandag den 2. februar.
   
  Radio Alfa har bragt et indslag om høringen, som kan hentes her:  https://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=193333
   
  Læs eventuelt også mere om bushøringen her: http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=193171
   
   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Overgangsråd

Overgangsråd godt i gang

Rundt om på skolerne er der nedsat en række overgangsråd med ledere, lærere og forældre fra skolebestyrelserne. De er nu ved at være færdige med at rådgive bestyrelserne om principper for klassedannelse. Bestyrelserne skal nu træffe de endelige beslutninger om principper for klassedannelse.

Referat fra mødet d. 24-02-2015 er nu i mappen.

Læs mere om overgangsråd og referater af afholdte møder.

Med venlig hilsen

Skoleledelsen