Peter Nellemann er fra 1. august ny øverste leder på Østervangsskolen

Skak

Fredag d. 5. februar har der været afholdt skakafslutning for 4., 5. og 6. klasserne.

Se de 8 skak-video med nogle meget aktive elever.

 • ikon
  Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen den 27-02-2015
  Stammeinformationsmøder på PPR for lærere, pædagoger og forældre...
  Se vedhæftede dokument for mere information.
 • ikon
  Steen Jensen den 25-02-2015
  Overgangsrådene
  har holdt møde for at diskutere principper for klassedannelse. Se hvilke råd overgangsrådene har givet skolebestyrelserne i referatet i den vedhæftede fil.
  Det er nu op til skolebestyrelserne at beslutte de endelige principper.
 • ikon
  Steen Jensen den 24-02-2015
  Pressemeddelelse
  Med virkning fra 1. marts starter Elsebeth Andersen som skoleleder på  Vestervangsskolen. Det betyder at Steen Jensen fra samme dato konstitueres som skoleleder på Østervangsskolen.
  Fra 1. august tiltræder Peter Nellemann som planlagt skolelederjobbet på Østervangsskolen.
  Læs hele pressemeddelelsen i den vedhæftede fil.
 • ikon
  Claus Krogsholt den 23-02-2015
  Kære forældre på 3. årgang - med barn i SFO.

  Se venligst vedhæftede vedrørende SFO-tilbuddet til jeres barn fra 1. marts.

  Mvh Claus
 • ikon
  Elsebeth Andersen den 19-02-2015
  Ny leder på Østervangsskolen bliver Peter Nellemann

  Fra 1. august vil skolelederen på Østervangsskolen være Peter Nellemann. Han kommer fra stillingen som skoleleder på Søndermarkskolen. Han er 53 år og var fra april 1995-marts 2004 viceskoleleder på Søndermarkskolen, hvorefter han blev ansat som skoleleder samme sted.


  Skolelederne er udvalgt blandt de nuværende skoleledere, der alle har været igennem et kompetenceafklaringsforløb og indplaceringssamtale. I alt er der 22 skoler i den ny skolestruktur.
  ”Vi har fået sat et rigtig godt hold af kommende skoleledere. Det er skoleledere, der både kan sætte retningen, skabe ro i en forandringstid og sikre kvalitet og fremdrift i Randers Kommunes nye skoler,” siger Torben Bugge, skolechef i Randers Kommune.
  Den 12. januar 2015 vedtog Randers byråd en ny skolestruktur. Du kan læse mere om skolestrukturen her: http://bornogunge5-16.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=191664
   
   
 • ikon
  Claus Krogsholt den 16-02-2015
  Der er lukket i SFO i uge 29 og 30

  Der har i en to-årig periode været afviklet forsøg med at holde ferieåbent i skolefritidsordningerne i Randers Kommune i uge 29 og 30. Forsøget viste, at fremmødet af børn var meget lavt i de to pågældende uger, og derfor har børn- og skoleudvalget besluttet, at der med virkning fra 2015 og frem, igen vil være lukket i skolefritidsordningerne i uge 29 og 30 i Randers Kommune.

  Det er dog samtidig besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med at undersøge alternative muligheder for ferietilbud i uge 29 og 30. Dette vil imidlertid ikke blive i regi af skolefritidsordningerne. Når det er afklaret, om der er mulighed for at etablere alternative ferietilbud i uge 29 og 30 til børn fra 0.-3. klasse, vil forældrene hurtigst muligt blive orienteret om dette.
   
  Med venlig hilsen
  Torben Bugge
  Skolechef
  Børn, Skole og Kultur
  Randers Kommune
   
 • ikon
  Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen den 26-01-2015
  Skolebuskørsel og bybusser der betjener skolerne
  Vedtagelsen af en ny skolestruktur betyder, at en række af de eksisterende skoledistrikter ændres. Derfor er der også lavet et forslag til en ny revideret køreplan for skolebusserne og de bybusser, der betjener skolerne.  I praksis betyder ændringerne, at der fra skoleåret 2015/16 i udgangspunktet kun kører skolebus til den nye distriktsskole. 
   
  Hvis der er plads i skolebussen, vil det fortsat være muligt for de elever, der ikke er befordringsberettiget at benytte skolebussen.
  Du kan læse mere om forslaget til de nye køreplaner for skolebusser og bybusser på http://www.midttrafik.dk/nyheder/2015/januar/hoering-om-nye-koereplaner-i-randers-kommune-din-mening.aspx
   
  De nye køreplaner er sendt i høring i perioden fra 19. januar til og med den 2. februar kl. 9. Her er det muligt at komme med kommentarer og ændringsforslag til både eksisterende køreplaner og forslag til nye køreplaner. Efter høringsfristens udløb bliver alle kørerplaner gennemgået og vurderet med henblik på udarbejdelse af de endelige køreplaner.

  Høring af busbetjeningen til skoler
  Med vedtagelsen af den nye skolestruktur i Randers Kommune er der også ændret på skoledistrikterne. Det betyder, at skolebusruterne i et vist omfang bliver omlagt. Forslag til ændringer af busbetjeningen er i høring frem til mandag den 2. februar.
   
  Radio Alfa har bragt et indslag om høringen, som kan hentes her:  https://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=193333
   
  Læs eventuelt også mere om bushøringen her: http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=193171
   
   
 • ikon
  Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen den 20-01-2015
  Konfirmationer og konfirmationsforberedelse 2016-2017
  Den ændrede fremtidige skolestruktur i Randers kommune får indvirkning på den fremtidige konfirmandforberedelse for en stor del af de kommende 7. klasser.

  Provsterne Hanne Hjørlund og Klaus Frisman oplyser, at man kan regne med alle de udmeldte konfirmationsdatoer i 2016 og 2017 uanset ændringerne i skolestrukturen.
  Provsterne oplyser endvidere:
  Præsterne er allerede i gang med drøftelser af det nødvendige samarbejde fremover - også over sognegrænser- under de nye vilkår. Vi kan ikke sige noget specifikt endnu men må afvente de nye klassedannelser, og vi arbejder konstruktivt på at få det hele til at fungere rigtig godt i forventning om, at skoleforvaltningen og de nye skoleledelser ligeledes vil gå ind i et konstruktivt og positivt samarbejde med præsterne.
   
 • ikon
  Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen den 20-01-2015
  Udvidet muligheder for 10. klasse
  Fra 1. august tilbyder Randers Kommune et nyt 10. klassetilbud. I samarbejde med Erhvervsskolen Tradium samt Randers Social- og Sundhedsskole oprettes EUD10, som et målrettet tilbud til de elever, der overvejer en erhvervsuddannelse. Samtidig bliver profilen hos Center-linje 10 på Nørrrevangsskolen målrettet til elever, der overvejende har et ønske om at tage en gymnasial uddannelse. Læs mere på: https://bornogunge5-16.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=192320
   
   
 • ikon
  Ellen Skole Nielsen den 20-01-2015
  Madplan for ugerne
  9-10-11-12 år 2015
 • 02-03-2015
  09:00-15:00
  Kursus, VIA Campus Randers ·
  1
 • 03-03-2015
  09:00-15:00
  Kursus, VIA Campus Randers ·
  1
 • 03-03-2015
  15:15-16:30
  Skole hjem samtaler for 9b foråret 2015 · 9B
  1
 • 04-03-2015
  09:00-15:00
  Kursus, VIA Campus Randers ·
  1
 • 04-03-2015
  09:00-15:00
  Kursus, VIA Campus Randers ·
  1

Overgangsråd

Overgangsråd godt i gang

Rundt om på skolerne er der nedsat en række overgangsråd med ledere, lærere og forældre fra skolebestyrelserne. De er nu ved at være færdige med at rådgive bestyrelserne om principper for klassedannelse. Bestyrelserne skal nu træffe de endelige beslutninger om principper for klassedannelse.

Referat fra mødet d. 24-02-2015 er nu i mappen.

Læs mere om overgangsråd og referater af afholdte møder.

Med venlig hilsen

Skoleledelsen

Fastelavn