Peter Nellemann er fra 1. august ny øverste leder på Østervangsskolen

Skak

Fredag d. 5. februar har der været afholdt skakafslutning for 4., 5. og 6. klasserne.

Se de 8 skak-video med nogle meget aktive elever.

 • Peter Nellemann den 03-07-2015
  Kære børn og forældre
   
  Den 10. august starter der 490 børn på den nye Østervangsskole
  Vi glæder os rigtig meget til at se jer og for alvor få taget fat på at lave en ny god skole for børn fra 0. – 6. klasse fra Hadsundvejens Skole og Østervangsskolen.
  For mange elever er det et nyt sted de skal møde efter ferien. Det bliver spændende, men det kan måske føles lidt overvældende i starten. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at give alle børn så god en oplevelse som muligt af deres nye skole. Lærerne og pædagogerne har været sammen de første dage af uge 27 og hele uge 32 og er helt klar til at tage imod
   
  Her er information om, hvor de enkelte klasser skal møde op:
   
  1. – 6. klasserne møder kl. 8.00 i festsalen, som er lige indenfor hovedindgangen. Her vil de blive hentet af deres klasselærer og fulgt til deres hjemklasse. De vil den første dag få et skema udleveret.
   
  0. klasserne møder kl. 09.30 i festsalen, som ligger lige indenfor hovedindgangen.Her vil der være fælles formiddagskaffe og information inden børnene går ud i klasserne.
   
   
  SFO holder lukket i uge 29 og 30
   
   
  Rigtig god sommerferie til jer alle - vi ses den 10. august.
   
   
  De bedste hilsner
   
  Stine Stidsen, Claus Krogsholt, Steen Jensen og Peter Nellemann
   
   
 • ikon
  Steen Jensen den 02-07-2015
  Login ForældreIntra

  Så skulle alle nye forældre og elever være oprettet på Østervangsskolens Intra-system. Eleverne skal logge på med deres uni-login, og forældrene skal ved første login benytte følgende:

  Brugernavn: de 3 første bogstaver af fornavn og efternavn (eks. Heidi Lauridsen vil blive heilau)
  Password: cpr-nummer

  Hvis det giver anledning til problemer, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte skolens kontor. Kontoret er åbent til og med fredag uge 27 kl. 12, og igen fra mandag i uge 32.
 • ikon
  Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen den 24-06-2015
  RgF sportscamp i uge 27 og uge 32 for 7 - 13 årige
  Se vedhæftede dokument for nærmere information.
 • ikon
  Claus Krogsholt den 14-04-2015
  Mobilnummeret til Førskolegruppen:

  29 21 13 73
 • ikon
  Steen Jensen den 23-03-2015
  Indskolings- og SFO-leder på Østervangsskolen pr. 1. august 2015.
  Indskolings- og SFO-leder bliver Claus Krogsholt.

  Claus Krogsholt:
  Jeg har netop fået at vide, at jeg fra 1. august 2015 skal være Indskolings- og SFO-leder på Østervangsskolen i den ny skolestruktur. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
  Jeg har fået opgaven med, at være Indskolings- og SFO-leder i almenskolen, hvor to skoler/SFO’er skal smeltes sammen. Samtidigt får jeg ansvaret for fritidsdelen i Østervangsskolens Specialafdeling - SFO Solstrålen.
  Jeg glæder mig utrolig meget til samarbejdet med alle de ”gamle” og nye børn, forældre, ansatte, ledelsesteam samt bestyrelse. I samarbejde med forældre, ansatte og de nuværende ledere vil vi igangsætte samarbejdet og processen frem imod det kommende skoleår så vi kan få det bedst mulige afsæt. Da vi i SFO-regi allerede har haft et tæt samarbejde i ferierne i de seneste år er der i det regi allerede etableret samarbejdsrelationer. Et samarbejde, som fremadrettet naturligvis vil blive styrket.


  Skolechef Torben Bugge:
  ”Med vores ny SFO-ledere har vi fået sat et rigtig godt ledelsesteam på de enkelte skoler. Det er stærke hold, der vil sikre tryghed for børnene, udvikling og gode læringsmiljøer – både i undervisningen og SFO’en.”
  SFO lederne er udvalgt blandt de nuværende SFO-ledere. I alt er der 22 skoler i den ny skolestruktur.
  Den 12. januar 2015 vedtog Randers byråd en ny skolestruktur. Du kan læse mere om skolestrukturen ved at klikke her.


   
 • ikon
  Steen Jensen den 09-03-2015
  Viceskole- og afdelingsleder på Østervangsskolen fra 1. august

  Viceskoleleder bliver Steen Jensen, som dermed fortsætter i denne stilling på skolen. 


  Afdelingsleder for specialklasserne bliver Stine Stidsen. Stine er nu afdelingsleder på Firkløverskolen i Mørke. Velkommen til Stine.


  Viceskole- og afdelingslederne er udvalgt blandt de nuværende ledere, der alle har været igennem et kompetenceafklaringsforløb og indplaceringssamtale. I alt er der 22 skoler i den ny skolestruktur.

  Den 12. januar 2015 vedtog Randers byråd en ny skolestruktur. Du kan læse mere om skolestrukturen her: http://bornogunge5-16.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=191664
   
 • ikon
  Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen den 26-01-2015
  Skolebuskørsel og bybusser der betjener skolerne
  Vedtagelsen af en ny skolestruktur betyder, at en række af de eksisterende skoledistrikter ændres. Derfor er der også lavet et forslag til en ny revideret køreplan for skolebusserne og de bybusser, der betjener skolerne.  I praksis betyder ændringerne, at der fra skoleåret 2015/16 i udgangspunktet kun kører skolebus til den nye distriktsskole. 
   
  Hvis der er plads i skolebussen, vil det fortsat være muligt for de elever, der ikke er befordringsberettiget at benytte skolebussen.
  Du kan læse mere om forslaget til de nye køreplaner for skolebusser og bybusser på http://www.midttrafik.dk/nyheder/2015/januar/hoering-om-nye-koereplaner-i-randers-kommune-din-mening.aspx
   
  De nye køreplaner er sendt i høring i perioden fra 19. januar til og med den 2. februar kl. 9. Her er det muligt at komme med kommentarer og ændringsforslag til både eksisterende køreplaner og forslag til nye køreplaner. Efter høringsfristens udløb bliver alle kørerplaner gennemgået og vurderet med henblik på udarbejdelse af de endelige køreplaner.

  Høring af busbetjeningen til skoler
  Med vedtagelsen af den nye skolestruktur i Randers Kommune er der også ændret på skoledistrikterne. Det betyder, at skolebusruterne i et vist omfang bliver omlagt. Forslag til ændringer af busbetjeningen er i høring frem til mandag den 2. februar.
   
  Radio Alfa har bragt et indslag om høringen, som kan hentes her:  https://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=193333
   
  Læs eventuelt også mere om bushøringen her: http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=193171
   
   
 • ikon
  Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen den 20-01-2015
  Konfirmationer og konfirmationsforberedelse 2016-2017
  Den ændrede fremtidige skolestruktur i Randers kommune får indvirkning på den fremtidige konfirmandforberedelse for en stor del af de kommende 7. klasser.

  Provsterne Hanne Hjørlund og Klaus Frisman oplyser, at man kan regne med alle de udmeldte konfirmationsdatoer i 2016 og 2017 uanset ændringerne i skolestrukturen.
  Provsterne oplyser endvidere:
  Præsterne er allerede i gang med drøftelser af det nødvendige samarbejde fremover - også over sognegrænser- under de nye vilkår. Vi kan ikke sige noget specifikt endnu men må afvente de nye klassedannelser, og vi arbejder konstruktivt på at få det hele til at fungere rigtig godt i forventning om, at skoleforvaltningen og de nye skoleledelser ligeledes vil gå ind i et konstruktivt og positivt samarbejde med præsterne.
   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Overgangsråd

Overgangsråd godt i gang

Rundt om på skolerne er der nedsat en række overgangsråd med ledere, lærere og forældre fra skolebestyrelserne. De er nu ved at være færdige med at rådgive bestyrelserne om principper for klassedannelse. Bestyrelserne skal nu træffe de endelige beslutninger om principper for klassedannelse.

Referat fra mødet d. 24-02-2015 er nu i mappen.

Læs mere om overgangsråd og referater af afholdte møder.

Med venlig hilsen

Skoleledelsen